Otestuj svoje vedomosti

Zoradiť podľa:
Názvu ˄ ˅
Počtu účastníkov ˄ ˅
Počtu otázok ˄ ˅
 • Číselná postupnosť

  2014-11-25 09:38:58 Matematika Starší školský vek Štart

 • Čísla

  2014-10-22 14:46:52 Matematika Mladší školský vek Štart

 • Kto je kto?

  2014-11-30 21:24:47 Matematika Starší školský vek Štart

 • Prefíkané otázky

  2014-11-30 21:53:24 Matematika Starší školský vek Štart

 • Slovné úlohy na odčítavanie

  2014-11-25 09:17:05 Matematika Starší školský vek Štart

 • Slovné úlohy na sčítavanie

  2014-10-24 13:12:55 Matematika Mladší školský vek Štart

 • Tvary s mnohými stranami

  2014-11-30 22:08:39 Matematika Starší školský vek Štart

 • Zber papiera (odčítanie)

  2014-08-11 16:01:52 Matematika Mladší školský vek Štart

 • Zber papiera (porovnávanie)

  2014-08-11 15:58:06 Matematika Mladší školský vek Štart

 • Zber papiera (sčítanie)

  2014-08-11 15:45:13 Matematika Mladší školský vek Štart

  V škole bol zber papiera. Prváci nazbierali 826 kg. Druháci nazbierali 937 kg. Tretiakom sa podarilo nazbierať o 426 kg viac ako prvákom a štvrtákom o 289 viac ako druháci.