O projekte

Kamoši z webu

V čo veríme?

 • Veríme, že si dokážeme navzájom pomáhať aj napriek tomu, že nás od seba často delia desiatky či stovky kilometrov.
 • Veríme, že osudy detí, ktoré neraz vyrastajú v biede a bez rovnakých šancí ako majú ich rovesníci, nám nie sú ľahostajné.
 • Veríme, že si zaslúžia pomoc a že aj vďaka tomu sa aspoň niekoľkým z nich podarí zabezpečiť zlepšenie podmienok ich života, nádej na lepšie vzdelanie či osobnostný rast.

Prečo Kamoši z webu?

 • Chceme nielen sprostredkovať dary pre deti zo sociálne slabších skupín a vylúčených spoločenstiev. Chceme pomôcť budovať silný a zmysluplný vzťah medzi príjemcami a ich donormi.
 • Chceme poukázať na podmienky, v ktorých vyrastajú stovky detí v našej krajine aj na začiatku 21. storočia.
 • Chceme vytvoriť sociálnu sieť, v ktorej sa stretnú dva rôzne svety a dozvedia sa o sebe viac, obohatia sa navzájom.

Veľkí Kamoši

 • Umožňujú podporu detí zo sociálne slabších vrstiev a vylúčených spoločenstiev.
 • Sú miestom všetkých dobrých a štedrých ľudí, ktorým nie je jedno, ako sa v tejto krajine žije.
 • Aj keď každá výzva je určená pre konkrétne dieťa, registrovať ju môže len organizácia, ktorá s ním pracuje (škola, mimovládna, cirkevná či vzdelávacia inštitúcia, samospráva). Jej plynú príspevky od darcov a ona je zodpovedná za ich využitie.

Malí Kamoši

 • Sú tu pre tých, ktorí sa chcú kamošiť, zabávať sa navzájom a naučiť sa niečo nové.
 • Každý kamoš sa môže zapojiť do rôznych aktivít. Môže si písať blog, uverejňovať svoje fotografie či videá (pozor na autorské práva!), môže sa zapájať do spoločných aktivít, ako je napríklad písanie rozprávok či príbehov na pokračovanie. No a v neposlednom rade môže otestovať svoje znalosti v desiatkach testov na rôzne témy.
 • Za rôzne aktivity v sociálnej sieti získava každý Malý Kamoš rôzne odznaky. Kto ich zozbiera najviac?

Ďakujeme za podporu

 • Projekt Kamoši z webu by nikdy nevznikol, nebyť príspevku z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation.
 • Projekt finančne podporila aj spoločnosť SK-NIC, a.s., správca národnej domény .SK.
 • Za podporu ďakujeme aj Knižnici pre mládež mesta Košice, ktorá je odborným garantom vzdelávacích modulov pre Malých Kamošov.

Ako pomôcť

 1. Pozrite si zoznam výziev detí na Veľkých Kamošoch
 2. Vyberte si výzvu, ktorá vás oslovila a chcete ju podporiť
 3. Vedľa titulnej fotky výzvy v časti Chcem darovať si zvoľte sumu, ktorou chcete dieťa podporiť
 4. Ak potrebuje dieťa vyššiu sumu alebo potrebuje na každý mesiac istý obnos peňazí (napr. za hodiny klavíra), môžete si nastaviť pravidelnú platbu
 5. Po kliknutí na Odoslať dar vyberte spôsob platby a zadajte požadované údaje
 6. Po prijatí vášho daru na účet dostanete automatický mail
 7. Vaše dary si viete skontrolovať vo svojom profile darcu, zobrazia sa tiež pod výzvami, ktoré ste podporili
 8. Dieťa, ktoré ste sa rozhodli podporiť, si pod dozorom príjemcu vytvára svoj profil, kde môžete vidieť jeho aktivitu na sociálnej sieti Malí Kamoši