FAQ - Často kladené otázky

Čo sú Kamoši z webu?

Projekt Kamoši z webu má pomôcť deťom so sociálne slabších skupín a vylúčených spoločenstiev vzdelávať sa, získavať nové vedomosti a zručnosti a prehlbovať svoj talent. Umožňuje formou špeciálnych výziev zverejnených aj na portáli ĽudiaĽuďom.sk podporovať tieto deti jednorazovou alebo pravidelnou mesačnou platbou. Darcovia tak môžu svojím darom zaplatiť deťom školné v umeleckom krúžku, cestovné náklady do školy a iné náklady na zabezpečenie ich základných práv. Všetky získané peniaze sú zasielané inštitúcii, ktorá sa stará o dieťa, jeho vzdelanie alebo rozvoj.

Projekt Kamoši z webu nie je len o darcovstve, má za cieľ zvyšovať gramotnosť detí, a to ako klasickú tak aj digitálnu, aktívne zapája deti a vytvára priateľské prostredie medzi deťmi navzájom a aj medzi deťmi a darcami.

Projekt je rozdelený na dve časti: Malí Kamoši a Veľkí Kamoši.

Aký je rozdiel medzi Malými Kamošmi a Veľkými Kamošmi?

Na Veľkých Kamošoch nádeje špeciálny druh výziev, kde príjemcami sú školy, samosprávy alebo mimovládne, vzdelávacie či cirkevné organizácie, ktoré pracujú s deťmi zo sociálne slabších rodín a vylúčených spoločenstiev. Tieto organizácie zabezpečujú základné práva dieťaťa, starajú sa o ich vzdelávanie a rozvoj ich schopností. Pridanou hodnotou Veľkých Kamošov je lepšie budovanie vzťahu medzi príjemcom a darcom aj prostredníctvom siete Malí Kamoši.

Malí Kamoši je sociálna sieť, ktorá umožní deťom komunikovať nielen s darcami, ale aj ostatnými používateľmi, najmä rovesníkmi. Vzdelávacie moduly majú za cieľ aktívne zapojiť dieťa, zlepšovať jeho vyjadrovacie schopnosti, všeobecnú i digitálnu gramotnosť. Mnohé budú nielen individuálnym, ale aj kolektívnym dielom detí. Dieťa môže pod dozorom vytvárať svoj on-line profil, blog, fotogalériu či galériu svojich prác. Deti tu môžu tiež navzájom komunikovať, riešením vzdelávacích testov a svojou aktivitou získavať odznaky, pridávať fotografie alebo videá a dať tak spätnú väzbu darcom, ako napredujú.

Kto sa môže stať Veľkým Kamošom?

Veľkým Kamošom sa stane každý, kto svojím darom podporí niektorú z detských výziev na platforme Kamoši z webu. Podporiť výzvu je možné jednorázovo, ale aj pravidelnou platbou v mesačných intervaloch.

Kto vyberá deti, na ktoré je možné prispieť?

Celý systém je otvorený, výzvu na portáli môže zverejniť ktokoľvek. Príjemca, ktorý výzvu vytvára, sám rozhoduje, pre ktoré konkrétne dieťa bude žiadať o podporu. Príjemcom môže byť samospráva, vzdelávacia inštitúcia či mimovládna organizácia, ktorá pracuje s dieťaťom. Jeden príjemca môže vytvoriť aj viac výziev pre viac detí. Neexistuje žiadna komisia, ktorá by rozhodovala, ktoré dieťa bude mať zverejnenú výzvu na našom portáli a ktoré nie.

Akú spätnú väzbu dostáva darca od dieťaťa?

Dieťa vo svojom profile v sociálnej sieti Malí Kamoši zverejňuje fotografie, videá a iné prílohy, ktorými dokumentuje svoju aktivitu. Tiež môže vo svojom profile písať odkazy a komentáre, riešiť vzdelávacie testy a zbierať tak odznaky za svoju činnosť v tejto sociálnej sieti. Priamo v profile Malého Kamoša sa zobrazujú všetky jeho úspechy a darca tak môže hocikedy vidieť aktivitu dieťaťa, ktoré podporuje.

Darca zaslaním každého daru automaticky získava darovaciu zmluvu, podľa ktorej má tiež právo do troch rokov od zaslania daru požadovať od príjemcu informácie o tom, ako využil jeho príspevok.

Prečo je pri niektorých deťoch jednorazová suma a pri iných suma na mesiac?

Niektoré deti potrebujú jednorazový dar, napríklad na kúpu školských pomôcok na začiatku školského roka a iné zas potrebujú každý mesiac platiť hodiny v umeleckom krúžku alebo cestovné do školy. V závislosti od toho, na aký účel je výzva vytvorená, sa rôznia aj možnosti podpory.

Ako sa môžem stať Malým Kamošom?

Malým Kamošom sa môže stať ktokoľvek, kto si vytvorí profil na stránke Malí Kamoši. Registrovať sa môže nielen dieťa, ale aj dospelý. Malí Kamoši na tejto sociálnej sieti vytvárajú svoj on-line profil, blog, fotogalériu či galériu svojich prác. Tiež môžu navzájom komunikovať, komentovať príspevky iných Kamošov, pridávať fotografie alebo videá a riešením testov a svojou aktivitou získavať odznaky.

Kto a ako môže zbierať odznaky v sociálnej sieti Malí Kamoši?

Odznaky v Malých Kamošoch je možné získať za aktivitu alebo riešenie úloh. Zobrazia sa v profile Malého Kamoša. Aj množstvo odznakov v profile dieťaťa svedčí o jeho aktivite a môže tak motivovať darcov.

Čo sú príbehy na pokračovanie? Ako môžem pridať ten svoj?

Sú to spoločne tvorené a nikdy nekončiace príbehy, kde každý Kamoš môže prispieť svojím nápadom a ovplyvniť tak smerovanie deja. Kamoši svojím hlasovaním vyberú z možných pokračovaní to najlepšie, ktoré sa stane súčasťou príbehu. Ten však musí nejako pokračovať. A tak stále dokola.